Leidraad voor het leven

Uit Boechari en Moeslim



Leidraad voor het leven is de eerste omvangrijke Nederlandse keuze uit en vertaling van de twee gezaghebbende verzamelingen overleveringen: die van Boechari en Moeslim. Samen met de koran geeft Leidraad voor het leven de lezer een afgerond beeld van de grondslagen voor geloof en handelen.

€ 19,50

Lees meer...

Geschiedenis van Marokko [3e herziene druk]

Herman Obdeijn en Paolo De Mas



In deze herziene en uitgebreide derde druk is speciale aandacht ingeruimd voor de sociale, economische en politieke ontwikkelingen onder de nieuwe koning, onder meer als reactie op de terroristische aanslagen in Marokko, voor de positie van de Berbers en voor de toegenomen invloed van islamistische bewegingen.

Inkijkexemplaar

€ 29.95

Lees meer...

Het boek der koningen [Shahnâme]

Ferdowsi



`De eerste helft kan zich meten met de Griekse mythen: hier treffen we legendarische figuren als Zal, die met wit haar wordt geboren en daarom door zijn vader verstoten wordt, en vervolgens wordt grootgebracht door de mythische vogel Simorgh.’
Michiel Leezenberg in NRC Handelsblad

Inkijkexemplaar

€ 39.50

Lees meer...

Egypte, een geschiedenis van de vroegste tijd tot nu

 
Jason Thompson



Het grote verhaal van de lange geschiedenis van Egypte is niet eerder geschreven.

inkijkexemplaar

€ 34,50


Lees meer...

Arabische muziek

Leo Plenckers



Dit boek beschrijft de belangrijkste aspecten van de zeer oude Arabische muziekcultuur en muziektheorie, met als belangrijkste onderdelen: het toonstelsel, het modaal-melodische systeem en het stelsel van ritmische patronen.
Alle besproken tradities, stijlen en vormen worden geïllustreerd met muziekvoorbeelden, zowel in notatie als in klank (via muziekweb.nl te beluisteren ).

inkijkexemplaar

€ 27,50

Lees meer...

Een geschiedenis van de wereld door moslimse ogen

Tamim Ansary



In het Westen hebben we een duidelijk beeld van onze geschiedenis van de wereld. Die begint met het oude Egypte en Mesopotamië, en gaat via de Grieken, Romeinen en de opkomst van het christendom naar Middeleeuwen, Renaissance en verder. Daarin ontbreekt bijna volledig het verhaal van de islamitische wereld. 

inkijkexemplaar

€ 29,50

Lees meer...

Het leven van Mohammed

Ibn Ishaak

leven van mohammed
    
Een eeuw na Mohammeds dood in 632 circuleerden er honderden verhalen over zijn leven: sommige stichtend, andere met een politieke pointe, weer andere alleen maar onderhoudend. Ibn Ishaak (gest. ca. 767) heeft er een aantal samengevoegd tot een biografie, waaruit hier een keuze is gemaakt. Voor veel moslims is Ibn Ishaaks biografie de meest gezaghebbende.

€ 19,50

Lees meer...