Uitgeverij Bulaaq, Oranje-Vrijstaatplein 16, 1093 NG Amsterdam   020 - 42 87 501 info@bulaaq.nl
Een Arabische tuin. Klassieke Arabische poëzie

Een Arabische tuin. Klassieke Arabische poëzie

Geert Jan van Gelder (vert.)
In de voor-islamitische gedichten, met hun fraaie woestijnscènes, spreken de dichters even lyrisch over hun kamelen als over hun geliefdes. Na de vestiging van de islam maakt de bedoeïenenpoëzie plaats voor...
€26.50
De rozentuin

De rozentuin

Saadi
Saadi (ca. 1212-1295) was zowel mysticus als hoveling, maar bovenal dichter. Na zijn opleiding in Bagdad reisde hij rond in de islamitische wereld. Zijn boek geeft weer wat hij leerde over vorsten en...
€24.50
De zaak van de dieren tegen de mensen

De zaak van de dieren tegen de mensen

Zuivere Broeders van Basra
`Dit fictieve proces is te boek gesteld in het midden van de tiende eeuw (!) door een groep anonieme schrijvers, gevestigd in de Iraakse havenstad Basra. De zaak van de dieren tegen de mensen is een sublieme...
€24.50
De ware zin heeft niemand nog verstaan.

De ware zin heeft niemand nog verstaan

Omar Khayyâm
Omar Khayyâm (1048-1131) was in zijn tijd beroemd als wiskundige en sterrenkundige, tegenwoordig kent men hem overal als dichter van Perzische kwatrijnen. Daarin klinkt een sceptische visie op de wereld, de...
€21.50