Geschiedenis van Marokko [3e herziene druk]

Herman Obdeijn en Paolo De MasIn deze herziene en uitgebreide derde druk is speciale aandacht ingeruimd voor de sociale, economische en politieke ontwikkelingen onder de nieuwe koning, onder meer als reactie op de terroristische aanslagen in Marokko, voor de positie van de Berbers en voor de toegenomen invloed van islamistische bewegingen.

Inkijkexemplaar

€ 29.95

Lees meer...

Kullu tamâm. Inleiding in de Egyptische omgangstaal

Manfred Woidich en Rabha Heinen-Nasr

kullu tamam

Naast het geschreven Standaard Arabisch bestaat er in de Arabische wereld een reeks van onderling sterk afwijkende plaatselijke omgangstalen of dialecten. Wie Arabisch als omgangstaal wil leren, staat voor de vraag met welk Arabisch dialect hij moet beginnen. Door het grote politieke en culturele gewicht van Egypte binnen de Arabische wereld wordt het Egyptisch Arabisch ook buiten Egypte begrepen en kan dus uitstekend als communicatie-middel voor de buitenlander dienen.
Voor dit boek zijn gratis audiobestanden beschikbaar (zie verderop).

€ 39,90

Lees meer...

De muqaddima

Ibn Khaldûn'Uit zijn belangrijkste werk, De Muqaddima  of "Inleiding" is nu een een ruime selctie in het Nederlands vertaald. Daarbij hebben de vertalers vooral gelet op de passages waarin Ibn Khaldun zijn geschiedtheorie uiteenzet.. Een gelukkige keuze, omdat het precies de onderliggende theorie die De Muqaddima bijzonder maakt... ' De Groene Amsterdammer

€ 24,50

Lees meer...

Het boek der koningen [Shahnâme]

Ferdowsi`De eerste helft kan zich meten met de Griekse mythen: hier treffen we legendarische figuren als Zal, die met wit haar wordt geboren en daarom door zijn vader verstoten wordt, en vervolgens wordt grootgebracht door de mythische vogel Simorgh.’
Michiel Leezenberg in NRC Handelsblad

Inkijkexemplaar

€ 39.50

Lees meer...

Afghanistan, een geschiedenis

Willem Vogelsang
Afghanistan is door zijn strategische ligging in Centraal-Azië een kruispunt van internationale wegen. Alexander de Grote trok er met zijn legers door, islam en boeddhisme ontmoetten er elkaar en Ibn Battoeta en Marco Polo bereisden het op weg naar China. Afghanistan, een geschiedenis biedt geïnteresseerden de historische achtergronden om de huidige en komende ontwikkelingen van land en regio op de voet te kunnen volgen.

€ 18,50

Lees meer...

Een geschiedenis van de wereld door moslimse ogen

Tamim AnsaryIn het Westen hebben we een duidelijk beeld van onze geschiedenis van de wereld. Die begint met het oude Egypte en Mesopotamië, en gaat via de Grieken, Romeinen en de opkomst van het christendom naar Middeleeuwen, Renaissance en verder. Daarin ontbreekt bijna volledig het verhaal van de islamitische wereld. 

inkijkexemplaar

€ 29,50

Lees meer...

De reis

Ibn Battoeta‘De grootste reiziger aller tijden.’ Vrij Nederland

inkijkexemplaar

€ 26,50

Lees meer...

Byzantium. Het verrassende leven van een middeleeuws rijk

Judith Herrin

 

`Herrins geschiedenis is verreweg de beste inleiding op Byzantium en zijn blijvende betekenis voor de wereldgeschiedenis.’ Publishers Weekly

`[Herrin is erin] geslaagd een even helder als overtuigend beeld neer te zetten van een beschaving die door velen nog altijd wordt ervaren als vreemd en ontoegankelijk.’ De Groene Amsterdammer

inkijkexemplaar

€ 34,50 

Lees meer...

Het Huis der Wijsheid


 Jonathan Lyons‘Jonathan Lyons weet de opwinding goed over te brengen die de jonge Europese geleerden moeten hebben gevoeld toen ze naar het Oosten reisden en kennis maakten met een verbijsterende nieuwe wereld van geleerdheid.’ New Scientist

inkijkexemplaar

€ 29,50

Lees meer...

De ware zin heeft niemand nog verstaan.

Omar KhayyâmDeze uitgave bevat de vroegst bekende kwatrijnen, ouder dan de bron van FitzGerald. Ze zijn aangevuld met die van andere Perzische dichters. Voor lezers die het Perzisch beheersen zijn ook de oorspronkelijke teksten opgenomen.

Inkijkexemplaar

€ 21,50

Lees meer...

De gouden eeuwen van Andalusië

María Rosa Menocal‘Geweldig. Een ontroerend portret van een Iberische wereld, die verloren is gegaan... De schoonheid van Menocals werk ligt in het vakmanschap en geduld, in Menocals oog voor de sprankelende anekdote, voor de toevalligheden die de wonderen van die tijd eruit lichten.’ - Fouad Ajami in Washington Post Book World

€ 22,50

Lees meer...

Iran, een cultuurgeschiedenis

 Michael AxworthyIran, een cultuurgeschiedenis vertelt het fascinerende verhaal van Iran, een van de oudste beschavingen van de wereld. De auteur begint bij het rijk van Cyrus de Grote (zesde eeuw v.Chr.), en eindigt met de Islamitische Republiek. Hij laat fraai de eigenheid van de Iraanse identiteit zien, waarbij nadruk ligt op de culturele, godsdienstige en intellectuele aspecten, en op de mensen die er vorm aan gaven en geven.

inkijkexemplaar

€ 29,50

Lees meer...